👉 Aranylakodalom – Nagyszereplés – November 18-án – este 7-től 👈

Ensemble logo

Kérdése van?

440-331-0391

Támogatás

40 éve Kodály nyomdokában

Szerző: | aug 30, 2013

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
— Kodály Zoltán

40 éve Kodály nyomdokában
A Clevelandi cserkész regös csoport 1973-bani alapítása óta Kodály Zoltánnak eme idézetét veszi célkitűzéseül, következőképpen: a Kárpát-medencében élő magyarság már kihalóban lévő népművészetének megőrzése, és ezeknek a népművészeti kincseknek a felkutatása, elsajátítása és nézőközönség számára való bemutatása. E cél felé irányulva folytatódik immár 40 éve a regösmunka.

40 éve Kodály nyomdokában
2013. november 16. esti 7 órakor
Lakewood Civic Auditorium
14100 Franklin Blvd
Lakewood, Ohio 44107

Jegyrendelés online (clevelandregos.ticketleap.com/regos40) vagy telefonon: Duna Kati (216) 521-8352 Mészáros Andy (440) 247-5144

Programkönyvre Ad Request Form / Patron Request Form

Van-e olyan ismerőse vagy családtagja, aki fellép? Közölje jókívánságait: Le a kalappal!

Kezdet

A regöscserkészet két különálló, de egymáshoz illő mozgalomnak ötvözéséből ered: a cserkészet és a néprajzkutatás.

Cserkészet

Lord Baden-Powell nem is sejthette, milyen széles terjedelmű lesz majd az általa alapított ifjúsági mozgalom, a cserkészet, amikor azt 1907-ben megindította az angliai Brownsea-szigeten rendezett első cserkésztáboron. A cserkészet hamar Magyarországra is elterjedt, ahol 1910-ben már alakultak is cserkészcsapatok. Sajnos a cserkészetet a második világháború után hatalomra jutó szovjet-kommunista rendszer 1948-ben betiltotta, így külföldön folytatódott a cserkészmunka; elöször a menekülttáborokban, majd külföldön a kivándorló magyarok által alapított közösségekben.

Így került el Clevelandba is a cserkészet, ahol a már itt élő, korább kivándoroltak közé települve a „dipisek” már az 1950-es évek legelején elkezdtek cserkészkedni, Beodray Ferenc vezetése alatt. Feri bá besorozása után indultak a máig is létező cserkészcsapatok: 14. sz. Görgey Arthur cscs. (1952), 22. sz. Bessenyei György cscs. (1952), 33. sz. Szilágyi Erzsébet lcscs. (1957), 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs. (1952).

Néprajzkutatás

Bár a kutatók már többszáz éve jegyeztek le itt-ott népdalt, a népzenekutatás szervezett módon csak a mult századforduló idejében alakult ki. Legfőképpen Bartók Béla és Kodály Zoltán kimagasló munkájának köszönhető, hogy manapság a gyűjtött népdalok száma túlhaladja a 300 000-et. Bartók is, Kodály is műveikben a népzenét is alkalmazták, és ezáltal közismertté tették a népzenét úgy Magyarországon, mint a nagyvilágban.

Clevelandi regöscserkészet

Cleveland és környéke nagyszámú serdülőkori magyar cserkésze adta az indíttatást 1973-ban két cserkészvezetőnek, Temesváry Magda és Andrásnak, egy olyan csoport szervezésére, amelynek kizárólagos feladata a magyar népi kultúra és hagyományok beható tanulmányozása lenne. Azóta sok-sok népdalt és néptáncot tanultunk és előadtunk, faragtunk, fazekasmunkával foglalkoztunk, viseletet varrtunk, tojást festettünk, és sok más féle népművészettel foglalkoztunk. Mi is gyűjtöttünk környékünkön, és a helyi magyar közösség szokásaiból adtuk ki 2008-ban a Clevelandben még élnek magyarok? c. könyvünket.

Negyvenéves történelmében együttesünk tevékenykedése végigtükrözte a magyarországi népi kultúra-tudomány fejlődését. A két világháború közötti időszakban kibontakozó Gyöngyösbokréta-mozgalomból eredő színpadi fellépéseket, koreográfiákat tanultuk es mutattuk be a kezdetben; majd a hetvenes években kirobbanó táncházmozgalom útmutatását követvén mindmáig fellépéseinken és egyéb bemutatóinkon a népi kultúra eredeti falusi jellege közlésére törekszünk.

Jelen

A regös csoport jelen pillanatban 26 tagból áll, aki heti gyűléseinken fejleszti néphagyományainkról való tudásukat, hogy azt majd ők is továbbadhassák ugy a rájuk bízott fiatalabb cserkészeknek, mint a nagyobb magyar közösségnek.

A közelmult főbb eseményeiként számítjuk 2011 júliusbeli háromhetes magyarországi, kárpátaljai, és felvidéki körútunkat; és az elmult nyáron lezajló Smithsonian Folklife Festivalon való részvételünket. Továbbra, a helyi magyar közösség rendezvényeit is ékesítjük népdallal, néptánccal; és évi két regöstáboron veszünk részt: ősszel a KMCsSz központi regöstáborán, tavasszal a saját magunk által rendezett hétvégi táboron.

„40 éve Kodály nyomában…”

A Clevelandi cserkész regös csoport idén üli 40. évfordulóját, amit 2013. november 16-án gálaműsorral ünnepelünk Lakewood Civic Auditorium-ban. Együttesünk célkitűzését és elődeink munkásságát figyelembevéve „40 éve Kodály nyomában” című műsorunkkal ismertetjük kedves közönségünket a magyar népzenével, néptánccal, és továbbra Kodály Zoltán és tanítványai egyes műveivel. Műsorunkban közreműködnek Magyar Öcsi torontói prímás, a montreáli és torontói Gyanta és a clevelandi Harmonia zenészeivel; Szabó János salgótarjáni néptáncpedagógus; Fehér Anikó magyarországi népdalénekes és karmester; és a Chagrin Falls Studio Orchestra.

Kodály és tanítványai műveikben, tudományos írásaikban sokat foglalkoztak a népzenével, sőt munkájuk adta a szükséges lendületet ahhoz, hogy Magyarországon kivirágozzon a népművészet kutatása, és ezáltal ez a felbecsülhetetlen kincs fennmaradjon az utókor számára. Gyűjtöttek népdalokat és egyéb népzenét, majd azokat vagy egészben dolgozták fel vagy bizonyos elemeiket felhasználván alkották műveiket. Példájukat követvén a megszokott néptánc- és népzenebemutatókon kívül gálaműsorunk keretében Kodály és tanítványai néhány énekkarra és zenekarra szerzett műve is színre kerül. Ezuttal reméljük kedves közönségünk és támogatóink bővített műsorunk által szélesebb belátást nyer a magyar kultúra tágas terjedelméről; nemcsak a magyar népművészet nemes szépségeivel, hanem azon személyek műveivel is ismerkedhessenek, akiknek munkássága lehetővé tették eme kincsek fennmaradását.

Közreműködőinkről bővebb információ:

Magyar Kálmán: www.kalmanmagyar.com
Gyanta népzene együttes: www.gyanta.com
Harmonia Band: www.harmoniaband.com
Fehér Anikó: www.feheraniko.hu
Chagrin Falls Studio Orchestra: chagrinfallsstudioorchestra.org