A Regös Táncegyüttes története

A magyar cserkészet

Mivel a második világháború után Magyarországon az orosz segítséggel uralomra jutó kommunista kormány betiltotta a cserkészetet (a lord Robert Baden-Powell-i modell követőit), így a magyar cserkészek a mozgalom életben tartására létrehozták a magyar cserkészetet külföldön, szerte a világ országaiban. Az Egyesült államokban Clevelandben szervezték az első magyar cserkészcsapatot 1951-ben. Azóta helyi magyar fiatalok százai tették le a cserkész esküt és lettek ezáltal a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség tagjaivá. Jelenleg négy cserkészcsapatunk van Clevelandben. Egy lány és egy fiú csapat tart összejövetelt a nyugati oldalon és két felnőtt cserkész csapat működik a keleti oldalon, összesen mintegy 200 igazolt cserkésszel.

A kezdet

1973-ban történt, hogy Temesváry Magda és András a clevelandi fiatalok nagy csoportjának megfigyelése közben, rádöbbentek, hogy kellene szervezni egy olyan fiatalokból álló csoportot, ami a magyar kultúrát tanulmányozná egyenesen a gyökerekig visszanyúlva. A csoport célja a Kárpát medencében élő magyarság már kihalóban lévő népi művészetének megőrzése; ezeknek a népművészeti kincseknek a felkutatása, elsajátítása és nézőközönség számára való bemutatása. A következő területeken végeznek értékmegörző szolgálatot: néptánc, népzene, népi viseletek, népi művészeti formák, balladák, hangszerek és szokások.

Az együttes tagjai

A Magyar Cserkész Néptánc Együttes tagjai kizárólag az aktív cserkészek köréből kerülnek ki. A tagoknak legalább 14 évesnek kell lenniük; folyékonyan kell magyarul beszélniük, írniük és olvasniük; és aktívan részt kell venniük csapatuk tevékenységében. A csoport táncol, elkészíti a saját viseleteit, kórusként énekel, húsvétra kézzel tojást fest, és a hagyományos magyar szokásoknak megfelelően megünepel minden további ünnepet. Az év során a tagok számára sokszínű, élményt adó tevékenységek a népi emlékek kutatása, fafaragás, festés és számos táncfellépés.

Hol lép fel a együttesünk?

Az utazás volt mindig is az együttes kedvence. évente két egész hétvéget betöltő tanuló táborunk van. Az egyik a közelben, a másik a Sík Sándor Cserkész Parkban, New York állam északi részén, ahol új táncokat és technikát tanítanak a tagoknak a meghívott vendég tanárok és művészek. A táncegyüttes már számos helyen lépett fel, mint pl. Michigan, New York, New Jersey, Ontario, Quebec, Magyarország és Erdély, valamint helyben a Cleveland State University, Kent State University, Canton Civic Center, E. J. Thomas Hall, a Palace Színház és a Blossom Zenei Központban. A nézők között volt számos neves személyiség, polgármesterek, kormányzók, nagykövetek és még Ronald Reagan elnök is.

Mérföldkövek

2001 nyarán az Együttes részt vett egy észak-magyarországi és erdélyi túrán. Célunk a néprajzkutatás volt valamint az, hogy a tagok a helyszínen, a falvakban láthassák és közvetlenül megtapasztalhassák a népi művészeteket. A tagoknak az útra való elokészületként olyan témákban kellett kutatást végezniük, amikkel aztán késobb az út során találkoztak, megtapasztaltak. Az úton tanultak új táncokat, dalokat és elsajátították a magyar népi kultúra számos más elemét is, a magyar falvak idősebb lakóitól.

Úgyszintén 2011 nyarán is részt vett az Együttes egy túrán, amelyen újból meglátogattuk észak-magyarország Palócföldjét. Úgyszintén útbaejtettük Kárpátalján Munkács és Beregszászt; és a Felvidéken meg Kassát, Pozsonyt, Komáromot, és a körülöttük lévő vidéket.

Továbbra, 2013 júliusában a Washington, DC-ban tartott Smithsonian Folklife Fesztiválban is résztvettünk, ahol ékes matyó viseletünkben léptünk fel a National Mall közepén virágzó magyar falu eseményein.

2016 nyarán az Együttes folytatta hagyományõrzõ munkáját egy magyar lakta terület körúttal. Szerbiába, Erdélybe és Kazárra mentek a táncosok ahol tanultak egy új tánct amit még ma is megnézni a szerepeléseiken.

  1. november 10.-én pedig megünnepelték a 45. évfordulót a csoportnak. Több mint 600-an néztek a müsort a Lakewood Civic Centerben és kb. 5000 néztek szerteszét a világon az Interneten keresztül.

Leave a Reply

Preservers and promoters of Hungarian folk culture